• Jytte Rex

 •  

    

   

   

  Billeder fra "Ukendt landskab"/Nordkystens Triennale på Rudolph Tegner Museet og Esrum Kloster. 

   

    

   

   

   

  Esrum Kloster:

   

  Uddrag fra forord til bog "Ukendt landskab":

   

  Til udstillingen på Rudolph Tegner Museet og Esrum Kloster blev jeg optaget af nogle fortællinger om tre forskellige kvinder, som trådte frem af en tåget fortid. Jeg så nogle konturer af et Ukendt landskab, så at sige "under jorden", Women Underground: dels en dronning gravsat i krypten under den nedrevne kirke ud for klostret, hvor hun ifølge målinger stadig skulle ligge, dels en ung kvinde, som var kommet i "ulykke" og blev dømt til døden ved halshugning. Disse to kvinder, den rige og den fattige, er skjulte skæbner overlejret af tidens vildnis, glemte under jorden.

  Den tredje kvinde fremstår som et relief i et gravmæle på Tegner Museet, hvor hun er skildret halvvejs på vej ind i stenen, tilbage til urstoffet, ind i støvet. Selve mødestedet mellem kroppen - der allerede er halvvejs inde i stenen på vej væk fra denne verden - og stenen bliver et berøringspunkt, en membran mellem liv og død.

  Denne efter-verden, The Hereafter, efterlader et aftryk i sindet af noget foruroligende, hvoraf kun en lille del åbenbarer sig indlejret i en historie om fortabelse, erotik og fatale forsvindinger fra livet. Selvom disse "aftryk" af liv for længst er gået ind til den evige glemsel, forbliver der noget nærværende tilbage i kraft af forestillingerne om dem, som berører nogle skjulte referencer og understrømme til et Ukendt landskab til alle tider, som om noget ukendt vender tilbage. og det har inspireret mig til billederne i bogen, som er inddelt i kapitlerne: Der Tot und das Mädchen, Underground, Skillelinjer og Mindetavler, Gade-Ikoner og Sendebude, Min ømme Hustru og Aftenskyggen.

   

   

   

  Tilbage til topppen
  +